“Selvbestaltede” systemer

På workshoppen gennemgår og afslører vi de “selvbestaltede” systemer, som findes i de fleste organisationer.

Vi bruger udtrykket “den skjulte administrationsfabrik”. Vi fokuserer på alle selvstændige småsystemer, der dukker op på tværs af afdelinger –systemer oprettet uden for hovedinfrastrukturen for at dække de huller, der ikke er udfyldt af de eksisterende it-systemer. Et eksempel på et sådan system kan være en liste over hardware, der bruges af medarbejdere, en liste over firmabiler eller kontrakter, der skal genforhandles. Et andet eksempel er, når data eksporteres fra et system til et regneark kun for at blive forædlet og importeret i et tredje system.

Disse systemer komplicerer informationsstrømmen og skaber en kompleks struktur. Første skridt er at finde ud af, hvor de findes i organisationen.

Vi kan skræddersy workshoppen til effektivt at være målrettet de allerede kendte “selvbestaltede” systemer.

Resultatet af workshoppen er en foreslået løsning på topniveau samt anbefalinger til en proces til oprydning af infrastrukturen.

Følgende emner dækkes i workshoppen:

 

  • Hvilke “selvbestaltede” systemer findes i organisationen, og hvor gemmes dataene?
  • Hvordan håndterer du firmabiler, hardware, projektplaner osv.?
  • Er det muligt at bruge standardsoftware, SharePoint eller apps til at løse opgaverne og skabe større gennemsigtighed?
  • Vi kan skræddersy workshoppen til effektivt at være målrettet de allerede kendte “selvbestaltede” systemer.